Jens Munk
Właściciel / kupujący / sprzedawca
Laila Jensen
Administracja
Preben Petersen
kupujący / sprzedawca
Thomas Engelbrecht
kupujący / sprzedawca
Cezary Nowakowski
kupujący / sprzedawca - (polski/angielski/duński/niemiecki)
Darko Babic
Mechanik